CMS 2.0

Szukaj

start

Wszystko o PHU SERWIS i NAPRAWY OBRABIAREK

Automat po modernizacji


Firma PHU SERWIS została założona przez byłych pracowników Fabryki Automatów Tokarskich we Wrocławiu. Właściciel firmy PHU SERWIS oraz część pracowników posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu automatów tokarskich, głównie wielowrzecionowych zdobyte podczas pracy w FAT Wrocław.
Firma PHU SERWIS rozpoczęła działalność w kwietniu 2000 roku. PHU SERWIS zawarł z włoską firmą ALMA wieloletni kontrakt na remonty kapitalne i modernizacje automatów tokarskich wielowrzecionowych.

Główne przedsięwzięcia firmy zrealizowane :

Wykonaliśmy pięćdziesiąt cztery remonty kapitalne automatów tokarskich wielowrzecionowych w tym dwadzieścia osiem na eksport –między innymi:
1.
Zmodernizowaliśmy jeden automat tokarski wielowrzecionowy AS 32 produkcji GILDEMEISTER dla kontrahenta włoskiego. Modernizacja polegała na zmianie układu napędu wrzecion i napędu wału sterującego. W automacie tym zastosowano dwa silniki AC oraz wprowadzono system sterowania CNC na bazie sterownika SINUMERIK 802D firmy Siemens.
2.
Wykonaliśmy trzy remonty kapitalne automatów tokarskich wielowrzecionowych AS 25 dla firmy DELPHI z Krosna. Jeden z nich był wyposażony w automatyczne urządzenie magazynująco - podające. Remont tego automatu obejmował przystosowanie urządzenia magazynująco - podającego dla nowych części oraz wdrożenie do produkcji nowego procesu technologicznego. Dla pozostałych dwóch automatów skonstruowaliśmy i wykonaliśmy automatyczne urządzenia magazynująco - podające oraz wdrożyliśmy do produkcji nowe procesy technologiczne.
3.
Wykonaliśmy pięć modernizacji automatów tokarskich wielowrzecionowych dla firmy BOSCH w Polsce. Trzy modernizacje dotyczyły automatów tokarskich wielowrzecionowych uchwytowych. Modernizacje były przeprowadzone w jednym automacie ASH 160 produkcji FAT oraz w dwóch automatach GF 130-6 produkcji GILDEMEISTER. Modernizacje te obejmowały remont bieżący automatów, zmianę układu sterowania, przystosowanie urządzeń magazynująco - podających dla nowych części, opracowanie technologii wykonania nowych części na automatach, zaprojektowanie i wykonanie oprzyrządowania technologicznego oraz narzędzi, wdrożenie nowego procesu technologicznego do produkcji. Dwie modernizacje dotyczyły automatów tokarskich wielowrzecionowych prętowych AS 25 produkcji FAT Wrocław. Modernizacje te obejmowały podobny zakres jak dla automatów uchwytowych.
Firma PHU SERWIS modernizuje automaty tokarskie wielowrzecionowe AS16, AS20; AS25, AS32; AS 48, AS67 i pochodne z zastosowaniem sterowania SINUMERIK 802D oraz modernizuje automaty tokarskie AA 67 produkcji GILDEMEISTER . Zastosowaliśmy dwa silniki AC do napędu wrzecion i wału sterującego oraz wbudowaliśmy dwa suporty krzyżowe CNC. Automaty te posiadają min system sterowania CNC typu 8055 firmy FAGOR.
Firma PHU SERWIS zatrudnia w sumie12 pracowników na pełnym etacie oraz na umowę zlecenie - dla konkretnych zadań. PHU SERWIS współpracuje z wieloma -wysokiej klasy- fachowcami od automatów tokarskich i od sterowań obrabiarek.
Remonty kapitalne i modernizacje automatów tokarskich są prowadzone na hali produkcyjnej o powierzchni 550 metrów kwadratowych. Hala produkcyjna wyposażona jest w suwnicę o udźwigu 16 ton.
Firma PHU SERWIS dla realizacji pełnego zakresu działania posiada rozwiniętą i sprawdzoną kooperację, w szczególności dotyczącą wykonawstwa części do automatów tokarskich oraz oprzyrządowania technologicznego i narzędzi.


 • Wykonujemy remonty bieżące, średnie i kapitalne automatów tokarskich;

 • Modernizujemy automaty wielowrzecionowe z zastosowaniem sterowania SINUMERIK 802D

 • Wprowadzamy suporty krzyżowe ze sterowaniem CNC w modernizowanych automatach tokarskich takich jak SINUMERIK 840D, BECKHOFF,FAGOR, FANUC itp. ;

 • Serwisujemy automaty tokarskie;

 • Ustawiamy automaty tokarskie pod nowe zadania technologiczne;

 • Opracowujemy nowe technologie wykonania części na automatach tokarskich oraz wdrażamy je do produkcji;

 • Optymalizujemy procesy technologiczne na automaty tokarskie;

 • Oferujemy nowe i używane części do obrabiarek;

 • Oferujemy nowe i używane urządzenia technologiczne do automatów tokarskich;

 • Remontujemy i modernizujemy używane urządzenia technologiczne do automatów tokarskich;

 • Modernizujemy układy sterowania obrabiarek do metali;

 • Oferujemy nowe i używanye automaty i obrabiarki do metali

Właściciel :
•Zenon Sztura

OBRABIARKI

2009-04-10

Automaty »

art_1_63.jpg

 

NOWOŚCI

2009-04-10

Automaty tokarskie- nowe »

art_2_60.jpg

Oferujemy nowe obrabiarki sterowane numerycznie NEXTURN i MAXIMA .

 

© SUKURS

http://www.cms.sukurs.wroc.pl Powered BMDWeb.com